Ηλεκτρονικές Πινακίδες Ενημέρωσης Επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλός

Η AMCO ABEE ολοκλήρωσε επιτυχώς την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ενημέρωσης επιβατών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλος”, ως υπεργολάβος της εταιρείας Link Technologies A.E.

Το έργο αφορούσε την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για την αναβάθμιση του συστήματος ενημέρωσης επιβατών στις 20 στάσεις του αεροδρομίου που εξυπηρετούνται από τα εσωτερικά λεωφορεία.

Η AMCO ΑΒΕΕ προμήθευσε και εγκατέστησε 7 νέες ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης επιβατών τεχνολογίας LED καθώς και εξοπλισμό αναβάθμισης για τις 13 υφιστάμενες πινακίδες.