Επέκταση του συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στο Τελ-Αβίβ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του συστήματος έκδοσης και διαχείρισης εισιτηρίων στο Τελ-Αβίβ για τα αστικά λεωφορεία της DAN, όπου η AMCO προμήθευσε 1.300 κονσόλες οδηγού Nexo-360 και 4.100 επικυρωτικά έξυπνων καρτών SV-360, μια νέα επέκταση του έργου ανατέθηκε στην εταιρεία.

Η νέα αυτή επέκταση περιλαμβάνει 150 κονσόλες οδηγού Nexo-360 και 450 επικυρωτικά έξυπνων καρτών SV-360, που θα κατασκευαστούν από την AMCO και θα εγκατασταθούν σε 150 νέα αστικά λεωφορεία.

Παράλληλα, η AMCO επιλέχθηκε από τη Malam, που είναι ο ανάδοχος του έργου, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης, για την υλοποίηση open-loop payments στα 1.450 αστικά λεωφορεία της εταιρείας DAN.

Πρόκειται για ένα ακόμη έργο υλοποίησης open-loop payments στο οποίο συμμετέχει η AMCO, παρέχοντας την εμπειρία της στον τομέα αυτό, μετά την επιτυχή υλοποίηση των open-loop payments σε 33 αστικά ΚΤΕΛ της Ελλάδας, καθώς και στην Ινδία.