Εξοπλισμός Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Εισόδου-Εξόδου Χώρου Στάθμευσης στον ΟΠΛ

Η AMCO ABEE ανέλαβε την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αυτοματοποιημένης διαχείρισης εισόδου-εξόδου χώρου στάθμευσης στον ΟΛΠ, ως υπεργολάβος της εταιρείας Quality & Reliability. Στα πλαίσια του έργου, η AMCO κατασκεύασε και εγκατέστησε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης του χώρου στάθμευσης του ΟΛΠ το οποίο αποτελείται από εξοπλισμό διαχείρισης πρόσβασης οχημάτων (μπάρες πρόσβασης και τερματικά εισόδου και εξόδου), σύστημα LPR (κάμερες και λογισμικό), εξοπλισμό χειροκίνητου ταμείου για την πληρωμή των τελών στάθμευσης, εξοπλισμό και λογισμικό υπολογισμού διαθεσιμότητας και ενημέρωσης οδηγών.