Εντυπωσιακή έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα LED

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το έργο: «Μία ακόμα εντυπωσιακή έγχρωμη ηλεκτρονική πινακίδα LED εξωτερικού χώρου, ελλειπτικού σχήματος, και συνολικής επιφάνειας 7m2 εγκατέστησε η AMCO Α.Β.Ε.Ε. στο φαρμακείο του κου Κωνσταντίνου Τομαρά στο Κιάτο Κορινθίας.”