Εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης» στους Δήμους Ρόδου, Θήρας, Κω, Ρεθύμνου και Σύρου-Ερμούπολης

H AMCO ανέλαβε ως ανάδοχος τα νέα έργα εγκατάστασης συστήματος «έξυπνης πόλης» στους Δήμους Ρόδου και Σύρου-Ερμούπολης – καθώς και στους Δήμους Κω και Ρεθύμνου ως υπεργολάβοι της Dotsoft. Το κάθε έργο περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών για τα μέσα μεταφοράς. Το σύστημα θα έχει οθόνες-υπολογιστές με ενσωματωμένο εκτυπωτή εισιτηρίων και οθόνες πληροφόρησης επιβατών εντός των λεωφορείων του Δήμου, ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LED καθώς και ηλεκτρονικές πινακίδες τεχνολογίας LCD τροφοδοτούμενες από φωτοβολταϊκά πάνελ, για την πληροφόρηση των δρομολογίων.

Οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται για τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των λεωφορείων από τις στάσεις, σε πραγματικό χρόνο μέσω mobile εφαρμογής για smartphone, μέσω αποστολής SMS, όπως και μέσω κατάλληλα διαμορφωμένης διαδικτυακής εφαρμογής,. Επιπλέον η mobile και η διαδικτυακή εφαρμογή θα περιλαμβάνει τον τουριστικό οδηγό της πόλης (City Guide) με σημεία ενδιαφέροντος και δυνατότητα προγραμματισμού επίσκεψης σε αυτά (Trip Planner). Για την Ρόδο θα υπάρχει ενημέρωση για διαθεσιμότητα ενοικίασης ποδηλάτων, υποστήριξη λειτουργίας Near Me για την εύρεση κοντινών σημείων ενδιαφέροντος, νέα-ανακοινώσεις, χρήσιμες πληροφορίες και την δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων που αφορούν τον Δήμο.Όλα τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης, το οποίο θα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες και θα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση του συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει συνεχή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Τα έργα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών, στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος,  στη αναβάθμιση των συγκοινωνιών του εκάστοτε Δήμου  καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.