Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Χώρου Στάθμευσης στον Δήμο Νέας Σμύρνης

Η AMCO ABEE ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου χώρου στάθμευσης για το Δημοτικό Γυμναστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση μπαρών πρόσβασης, μαγνητικών βρόχων και τερματικών ανάγνωσης καρτών στην είσοδο και στην έξοδο του χώρου στάθμευσης. Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα εγκατασταθεί λογισμικό διαχείρισης του συστήματος και υπολογισμού διαθεσιμότητας του χώρου στάθμευσης.

Η πρόσβαση των οχημάτων στον χώρο στάθμευσης θα γίνεται μόνο με τη χρήση ειδικής κάρτας πρόσβασης τεχνολογίας RFID.