Εγκατάσταση συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ Κεφαλλονιάς ΑΕ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το έργο Pρομήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έκδοσης εισιτηρίων της επιχείρησης ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΕ, ύψους 161.025,00 €