Εγκατάσταση Συστήματος Έκδοσης Εισιτηρίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση συστήματος έκδοσης εισιτηρίων στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς Α.Ε. Το έργο περιελάμβανε την προμήθεια και εγκατάσταση 34 ηλεκτρονικών συσκευών έκδοσης εισιτηρίων MT-300 καθώς και 34 τηλεματικές συσκευές οχήματος Amtrack TB-21. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός έχει κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της AMCO Α.Β.Ε.Ε. στην Ελλάδα.

Επιπλέον, στα πλαίσια του έργου, η AMCO Α.Β.Ε.Ε. προμήθευσε και εγκατέστησε την εφαρμογή έκδοσης εισιτηρίων γα τις συσκευές MT-300 καθώς και την εφαρμογή διασύνδεσης και επικοινωνίας όλων των συσκευών με το κέντρο ελέγχου του ΚΤΕΛ. Οι προσφερόμενες εφαρμογές λογισμικού έχουν αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από μηχανικούς της AMCO Α.Β.Ε.Ε.