Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής & Ενημέρωσης Επιβατών του ΤΡΑΜ

Την εγκατάσταση ενός νέου ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής και ενημέρωσης επιβατών για τα οχήματα του ΤΡΑΜ, ανέλαβε η AMCO ABEE, ως ένωση με την εταιρεία Swarco Mizar S.p.A.

Το έργο περιλαμβάνει την:

  • προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του νέου λογισμικού παρακολούθησης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών,
  • αντικατάσταση των υφιστάμενων υπολογιστών οχήματος με νέους σύγχρονης τεχνολογίας,
  • προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού για το κέντρο ελέγχου του ΤΡΑΜ,
  • ανάπτυξη εφαρμογης παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων και δημιουργίας αναφορών,
  • εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών του συστήματος.

Το νέο σύστημα θα παρέχει νέες εξελιγμένες δυνατότητες διαχείρισης στόλου οχημάτων και ενημέρωσης επιβατών, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογιές web, ενώ ταυτόχρονα θα διαλειτουργεί τόσο με τον υφιστάμενο εξοπλισμό ενημέρωσης επιβατών, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος εντός οχήματος και στις στάσεις του ΤΡΑΜ, όσο και με τους φωτεινούς σηματοδότες και τα ψαλίδια αλλαγής τα οποία βρίσκονται εγκατεστημένα στο δίκτυο του ΤΡΑΜ.