Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Πινακίδων Έξυπνων Στάσεων στην πόλη της Πάτρας

H AMCO ΑΒΕΕ ολοκλήρωσε την προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων στην πόλη της Πάτρας, ως υπεργολάβος της εταιρείας LINK TECHNOLOGIES A.E. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση 25 ηλεκτρονικών πινακίδων στάσεων τεχνολογίας LED και 5 ηλεκτρονικών πινακίδων στάσεων τεχνολογίας TFT/LCD. Ο εξοπλισμός εγκαταστάθηκε σε επιλεγμένες στάσεις λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, προκειμένου να παρέχει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων.