Διασφάλιση Ποιότητας

Η πολιτική ποιότητας της AMCO αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την επίτευξη των στόχων της. Για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας, η εταιρεία διαθέτει:

  • προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου
  • άρτια οργάνωση
  • εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας
  • σύγχρονη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και διαχείριση έργων

Η AMCO έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ISO 9001:2015, ΙSO 14001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 45001:2018.