Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Εισιτηρίων στο ΚΤΕΛ Λακωνίας

Ένα νέο έργο για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης είσπραξης εισιτηρίων κατακυρώθηκε πρόσφατα στην AMCO  από το ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.

Το νέο σύστημα θα εγκατασταθεί σε 96 λεωφορεία και θα αποτελείται από:

  • Υπολογιστή οχήματος MT-301 με εκτυπωτή εισιτηρίων και συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών με το κατάλληλο λογισμικό για έκδοση και ακύρωση εισιτηρίων στα λεωφορεία.
  • Κεντρικό λογισμικό έκδοσης εισιτηρίων για τη διαχείριση και την παρακολούθηση ολόκληρου του συστήματος.

Το σύστημα θα προσφέρει μια ποικιλία εναλλακτικών λύσεων πληρωμών στους επιβάτες, παρέχοντας ταυτόχρονα γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές.

Επίσης θα διασφαλίσει τον έλεγχο των εισιτηρίων και την ελάχιστη απώλεια εσόδων με πλήρη οικονομική διαφάνεια για τον πελάτη, σε συνδυασμό με ακριβή reports, προκειμένου να συμβάλει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.