Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξοικονόμησης Καυσίμων και Βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμάτων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Η AMCO ABEE ανέλαβε πρόσφατα την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξοικονόμησης Καυσίμων και Βελτιστοποίησης της Συλλογής Απορριμμάτων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής”.

Το αντικείμενο του έργου αφορά:

  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών
  • Τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια
  • Τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή

Το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • Βελτιστοποίηση χρήσης & δρομολόγιων των απορριμματοφόρων
  • Αποδοτικότερη παρακολούθηση δρομολογίων
  • Ζύγιση απορριμμάτων κατά την αποκομιδή
  • Επαλήθευση της υπηρεσίας αποκομιδής
  • Σημαντική οικονομία κλίμακας (μειωμένα καύσιμα, εργατοώρες, συντήρηση, κλπ)

Η πληθώρα πληροφοριών που θα συλλέγονται από την συνδυασμένη χρήση του συστήματος διαχείρισης στόλου, των RFID tags και της αυτόματης καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων.

Η ορθολογική χρήση των οχημάτων του Δήμου θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες κλπ.), την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση εκπομπής ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Έτσι γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος, ενέργεια και χρήματα.