Έργο Τηλεματικής & Ευφυών Μεταφορών στον Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Η AMCO A.B.E.E. ανέλαβε την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΦΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ», κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού που είχε προκηρύξει ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενοποιημένου και πλήρους συστήματος τηλεματικής-ευφυών μεταφορών που θα παρέχει τα μέσα για την συνολική και ενοποιημένη τηλεματική διαχείριση του συνόλου των λειτουργιών του συστήματος αστικών συγκοινωνιών του Δήμου Νάξου και για την πολυκαναλική πληροφόρηση των επιβατών σε πραγματικό χρόνο, κατά τα πρότυπα καλών πρακτικών σε αντίστοιχου μεγέθους πόλεις του Ευρωπαϊκού χώρου.

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πολυκαναλικής πληροφόρησης επιβατών μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων έξυπνων στάσεων τεχνολογίας LCD οι οποίες τροφοδοτούνται από Φ/Β στοιχείο, οθονών ενημέρωσης επιβατών εντός των λεωφορείων, διαδικτυακής πύλης και mobile εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, το αντικείμενο του έργου αφορά στη δημιουργία συστήματος διαχείρισης του στόλου απορριμματοφόρων του Δήμου. Για τον σκοπό αυτόν θα εγκατασταθούν τηλεματικές συσκευές στα απορριμματοφόρα του Δήμου καθώς και λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων.