Έργο Πληροφόρησης Επιβατών στην Λεμεσό

Αναβαθμίζονται οι αστικές συγκοινωνίες της Λεμεσού με την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής για την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού σε πραγματικό χρόνο σε 40 στάσεις λεωφορείων.

Η AMCO ΑΒΕΕ ανέλαβε το έργο LIMASSOLPIS στην Κύπρο ως υπεργολάβος της ισπανικής εταιρείας GMV.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αναβάθμισης των στάσεων προβλέπει την εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων τελευταίας τεχνολογίας οι οποίες είναι πολύ χαμηλής κατανάλωσης.

Οι πινακίδες τροφοδοτούνται από αυτόνομο φωτοβολταϊκό (panel), χωρίς να απαιτείται η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, θα παραδοθεί λογισμικό διασύνδεσης των ηλεκτρονικών πινακίδων με το κεντρικό σύστημα τηλεματικής του Υπουργείου Μεταφορών καθώς και λογισμικό ελέγχου και διαχείρισης των συσκευών .Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του “European Project Civitas Destinations, Horizon 2020” και του συγχρηματοδοτούμενου EY-Kinhshs / Interreg V-A “Greece – Cyprus 2014-2020”.