Έργο εγκατάστασης αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με χρήση Α.Π.Ε. για τον Δήμο Νέας Ιωνίας.

Η AMCO A.B.E.E. ανέλαβε έργο προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον Δήμο Νέας Ιωνίας. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τεχνολογίας LED και θα τροφοδοτούνται από φωτοβολταϊκό στοιχείο. Η εγκατάστασή τους θα γίνει σε επιλεγμένες στάσεις της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.