Έργα “EASYTRIP” στους Δήμους Καβάλας και Σερρών

Ξεκίνησε η υλοποίηση των έργων “EASYTRIP” για τους Δήμους Καβάλας και Σερρών, από την AMCO ABEE. Τα δύο έργα περιλαμβάνουν εξοπλισμό και λογισμικό υπολογισμού χρόνου διαδρομών και ενημέρωσης οδηγών για συνθήκες κίνησης και οδικά συμβάντα μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων.