Έναρξη υλοποίησης του ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ε.Τ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”

Υπεγράφη η σύμβαση για την έναρξη της υλοποίησης του ερευνητικού έργου της Γ.Γ.Ε.Τ. “ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ”, στο οποίο συμμετέχει η AMCO A.B.E.E. Αντικείμενο του έργου «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» είναι η δημιουργία μιας εικονικοποιημένης πλατφόρμας λογισμικού, καθώς και μιας σειράς σχετικών εργαλείων που να μειώνουν ουσιαστικά το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη εφαρμογών πολλαπλών ετερογενών αισθητήρων και δικτύων αισθητήρων. Ο κύριος στόχος του έργου «ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ» είναι να σχεδιάσει και να αναπτύξει μια εικονικοποιημένη πλατφόρμα διαλογισμικού (virtualized middleware platform) που θα επιτρέπει την εύκολη δημιουργία και διάρθωση περιβαλλόντων που θα επιτρέπουν τη συλλογή, διαχείριση και ολοκλήρωση πληροφοριών που προέρχονται από πολλαπλούς αισθητήρες και δίκτυα αισθητήρων, αλλά και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών που υποστηρίζονται από τις υποδομές των αισθητήρων. 

Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι εταιρείες Converge A.E. και ΤΕΛΕΣΤΩ Ε.Π.Ε., καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.