Άρχισε η υλοποίηση της 2ης φάσης του έργου για την υλοποίηση των πυλών εισιτηρίου και το σχετικό λογισμικό για τις γραμμές BRT των πόλεων Ahmedabad και Surat στην Ινδία, που ανατέθηκε στην AMCO, ως υπεργολάβος της NEC Ινδία.

Αφού ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία η πρώτη φάση των έργων που περιλαμβάνει ακυρωτικά πύλης με ενσωματωμένους αναγνώστες EMV και QR Code, λογισμικό διακομιστή σταθμών που εγκαθίσταται σε κάθε σταθμό BRT και επικοινωνεί με τα ακυρωτικά εισιτηρίων πύλης για την αποστολή όλων των συναλλαγών στο λογισμικό back-office, καθώς και λογισμικό POS που εγκαθίσταται σε κάθε επανδρωμένο POS του σταθμού BRT και χρησιμοποιείται για την έκδοση νέων εισιτηρίων, έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει περισσότερα από 2.000 ακυρωτικά λεωφορείων.