Επιστροφή στη λίστα

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συλλογής δεδομένων και πληροφοριών για τους επιβάτες για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στο Κάιρο

Η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συλλογής δεδομένων και πληροφοριών για τους επιβάτες για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στο Κάιρο της Αιγύπτου κατακυρώθηκε στην AMCO ως κοινοπραξία με την AYATECH LLC μετά από διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού.

Το έργο που υλοποιείται σήμερα περιλαμβάνει:
• Σύστημα αυτόματης συλλογής δεδομένων βάσει λογαριασμού
• Κονσόλες οδηγών MT301-LX
• Ακυρωτικά έξυπνων καρτών SV-360 με ενσωματωμένο θερμικό εκτυπωτή για εισιτήρια χαρτιού
• Οθόνες TFT για πληροφόρηση επιβατών (Διαφημίσεις, Διαδρομή, δρομολόγια, ειδήσεις)
• Σημεία Πώλησης (POS) HW και SW για πώληση και επαναφόρτωση Έξυπνων Καρτών Card
• Λογισμικό AVL / PIS
Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του Φεβρουαρίου του 2018.